NOVA PROMENA NAZIVA U BETA-ROLL GRUPI

Nemačka kompanija Böttcher GmbH sa sedištem u Kelnu je u januaru 2016. god. kupila većinski paket akcija grupe Beta-Roll. Böttcher GmbH je osnovan 1725. godine u porodičnom je vlasništvu. Sa više od 2000 zaposlenih, prisutan je u 36 zemalja na 5 kontinenata. Globalni je lider u oblasti gumiranja valjaka, za potrebe korisnika u različitim industrijskim granama. Böttcher GmbH je potvrdio da nakon ostvarenja ove akvizicije, planira dalja ulaganja, i investicije sa ciljem širenja na tržišta Jugoistočne Evrope.

Prethodni godinu i po dana su od ključnog značaja za Betaroll Böttcher grupu. Prepreke u postupku integracije u Böttcher System uspešno su prevaziđene, te je došlo do promene naziva.

Betaroll Böttcher Magyarorszag Zrt, je od 26.07.2017. i zvanično promenila naziv na Böttcher Hungaria Zrt.

Članovi grupe preduzeća sa promenjenim nazivom:

  • Böttcher Hungária Zrt.
  • Böttcher Romania SRL
  • Böttcher SRB Doo Novi Sad


sa proširenim i kvalitetnijim uslugama i dalje stoje na raspolaganju uvaženim partnerima.

Böttcher Hungária Zrt.
HU-8658 Bábonymegyer, Szent István utca 44/A
Tel.: +36 84/527-900
Fax: +36 84/527-901
Böttcher Romania SRL
RO-535600 Odorheiu Secuiesc, str. Budvár nr. 45.
Tel: +40 266 218 125
Fax: +40 266 217 625
Böttcher SRB doo Novi Sad
SRB-21000 Novi Sad, Industrijska 3.
Tel.: +381 21/4892-800
Fax: +381 21/4892-805